Nairobi Board Delegates 2018-2020

Mr. Amit Harilal Gudka

Mr. Ashwin Amrutlal Shah

Mr. Ayush Milan Shah

Mrs. Bindi Nishit Savla

Mrs. Bindi Rashmi Shah

Mr. Bhavesh Premchand Shah

Mr. Dinesh Virpar Shah

Mr. Dipal Dhirajlal Shah

Ms. Hetal Chandulal Hariya

Mr. Jayendra Virchand Malde

Mr. Jinit Jayantilal Shah

Mr. Kalpesh Bharmal Shah

Mr. Kiran Ratilal Shah

Mr. Mukesh Prabhulal Nagda

Mr. Mukesh Velji Savla

Mr. Nipul Nemchand Haria

Mr. Nirav Premchand Nagda

Mr. Nitin Mansukhlal Shah

Mr. Nitin Pravinchandra Malde

Mr. Paresh Ratilal Shah

Mr. Piyush Ratilal Shah

Mr. Prakash Shantilal Haria

Mr. Rajesh Premchand Shah

Mr. Ronac Nitin Haria

Mr. Saajan Ramesh Shah

Mr. Sachin Mansukh Visariya

Mr. Sagar Milan Shah

Mrs. Sejal Mansukhlal Shah

Mr. Shital Shantilal Haria

Mr. Suhash Ratilal Shah

Mr. Vikas Jayendra Shah

Mr Vimal Nemchand Gala

Mr. Vivek Dinesh Shah

© 2020 Visa Oshwal Community. All rights reserved