Jinit Jayantilal Shah

Mr. Jinit Jayantilal Shah

Bindi Rashmi Shah

Mrs. Bindi Rashmi Shah

Miss. Hetal Chandulal Hariya

Mr. Ayush Milan Shah

Miss. Bindi Nishit Savla

Mr. Ashwin Amrutlal Shah

Mr. Dhirajlal Nayalal Shah

Mr. Dhiren Ramesh Bid

Mr. Dipal Dhirajlal Shah

Mr. Dinesh Virpar Shah

Mr. Jayendra Virchand Malde

Ms. Hilna Pankanj Shah 

Mr. Kalpesh Bharmal Shah

Kiran Ratilal Shah

Mr. Kiran Ratilal Shah

Mr. Mukesh Velji Savla

Mr. Vimal Nemchand Gala

Mr. Nitin Mansukhlal Shah

Mr. Nitin Pravinchandra Malde

Mr. Rajesh Premchand Popat Shah

Mr. Saajan Ramesh Shah

Mr. Sachin Mansukh Visariya

Mr. Sagar Milan Shah

Mr. Vivek Dinesh Shah

Mr. Nipul Nemchand Haria

Mr. Mukesh Prabhulal Nagda

Mr. Nirav Premchand Nagda

Mr. Paresh Ratilal Shah

Piyush Ratilal Shah

Mr. Nipul Nemchand Haria

Mr. Ronac Nitin Haria

Mr. Nirav Premchand Nagda

Mr. Suhash Ratilal Shah

Vikas Jayendra Shah 

Mr. Vikas Jayendra Shah

Vimal Nemchand Gala

Amit Harilal Gudka

Visa Oshwal Community (Nairobi) Historical Digital Voting Held in 2018

X